Belső szabályzat

Fészek Foto- és Videográfiai Alkotó Egyesület Belső Szabályzat

oldal: 1., össz.: 2
A Belső Szabályzat az Elnökség által megalkotott és jóváhagyott belső rendelkezéseket, a klub
munkamegosztási irányelveit foglalja össze.

 1. A Közgyűlés
  Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. Az egyesület
  alapszabályában foglaltak szerint.
 2. Az Elnökség és feladatai
  Az Egyesület ügyvezető szerve. Feladata az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően az Egyesület
  szabályszerű és gyakorlati működtetése, a Közgyűlési határozatok megvalósítása, stratégiai és
  művészeti irányok meghatározása, a klub életének, belső munkacsoportjainak irányítása és
  felügyelete, tagfelvétel.

Elnök: Seiner Krisztián
Alelnök: Gimesi András
Alelnök: Egyed Máté
2.1. A megválasztott Elnök feladatai:
Az Egyesület működésének szervezése, az Elnökség vezetése, Közgyűlések, elnökségi
ülések előkészítése, összehívása, levezetése, aláírási jog gyakorlása, a klub saját
munkacsoportjainak felügyelete. Ellátja a klub képviseletét hivatalok, szervezetek felé, illetve
külső programokon. Képviseli és propagálja az Egyesület céljait, érdekeit és eredményeit,
ezek érdekében kapcsolatot épít támogató és együttműködő szervezetekkel, személyekkel.
Akadályoztatása esetén képviseletre önmaga helyett elsősorban az Alelnököket, Esetenként
az egyesület tagjai közül más személyt is delegálhat. intézi a tagsági ügyekkel kapcsolatos
értesítéseket, figyelemmel kíséri a tagdíjbefizetéseket, elmaradás esetén értesíti az érintett
klubtagot, a kiszabott fizetési határidő lejárta után az Elnökséget. Az Egyesület céljainak, a
Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően vezeti az egyesület pénzügyi
tevékenységét, kezeli pénzeszközeit. Összegyűjti az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak
meghozatalához szükséges pénzügyi, gazdasági információkat. Előkészíti az éves
költségvetési tervet és gazdasági beszámolót.
2.2. A megválasztott alelnök feladatai:
Az Elnök távollétében, akadályoztatása esetén az Alelnök látja el feladatait. Tevékenységével
elsősorban az Elnök munkáját segíti, tőle bizonyos feladatokat átvehet közös megegyezésük
alapján.
A törvényi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelve elkészíti és kezeli az Egyesület
hivatalos beadványait, nyilvántartásait (Közgyűlési és Elnökségi ülési jegyzőkönyvek,
határozatok, tagdíj, taglista)
Az Egyesület céljainak, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően a két Alelnök
együttesen ellenőrzi az egyesület pénzügyi tevékenységét, kezeli pénzeszközeit.
2.3. A megválasztott alelnök feladatai:
Az Elnök távollétében, akadályoztatása esetén az Alelnök látja el feladatait. Tevékenységével
elsősorban az Elnök munkáját segíti, tőle bizonyos feladatokat átvehet közös megegyezésük
alapján.
A törvényi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelve elkészíti és kezeli az Egyesület
hivatalos beadványait, nyilvántartásait (Közgyűlési és Elnökségi ülési jegyzőkönyvek,
határozatok, tagdíj, taglista).
Az Egyesület céljainak, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően két Alelnök
együttesen ellenőrzi az egyesület pénzügyi tevékenységét, kezeli pénzeszközeit.

 1. Az Egyesület munkacsoportjai
  Az Egyesület sikeres tevékenysége érdekében az Elnökség munkacsoportokat hoz létre a tagság
  részvételével. A csoportok élére felelős vezetőt nevez ki, aki saját hatáskörben a csoport
  tevékenységét szervezi, tagjait felkéri, a munkába bevonja.

Fészek Foto- és Videográfiai Alkotó Egyesület Belső Szabályzat

oldal: 2., össz.: 2
3.1. Művészeti vezető: Eifert János
A mindenkori Művészi vezető Az Egyesület művészeti alkotó folyamataiban való részvétel,
segítségnyújtás segiti a Egyesületi tagságot segiti kiállítások, rendezvények szervezésének
vezetésébe, lebonyolításában. Az Egyesület képviselete művészeti kérdésekben az Elnökség
megbízása alapján.

 1. Az Egyesület tevékenységei
  4.1. Kommunikáció
  A fotóklub hírnevének és ismertségének növelése, rendezvényeinek, sikereinek publikálása, a
  klubtagok tájékoztatása. Szervezi a klub média megjelenéseit, a tagság belső informálása
  érdekében a klub honlapját, Facebook oldalát tartalmilag szerkeszti, rendszeresen frissíti.
  Kapcsolatot tart az Egyesület testvérklubjaival, velük megosztja az Egyesület híreit, tőlük
  információkat kér és fogad.
  4.2. Testvérklub szervezés
  Külföldi és hazai fotóklubokkal közös rendezvények szervezése, a meglévő kapcsolatok
  ápolása, új lehetséges kapcsolatok keresése.
  4.3. Webszerkesztés
  Az Egyesület honlapjának technikai működtetése, programozása, grafikai szerkesztése,
  műszaki hátterének szervezése, a működtetéssel, felújítással kapcsolatos műszaki és
  pénzügyi tervek elkészítése. Adminisztrátori feladatkörben kiosztja és beállítja a honlap
  használati jogosultságokat.
  4.4. MAFOSZ kapcsolattartás
  A fotóklub képviselete és kapcsolattartás a MAFOSZ felé, szövetségi információk eljuttatása
  az Egyesület vezetősége felé.
  4.5. Együttműködések
  A fotóklub együttműködéseket köt Budapest és Magyarországi fényképész egyesületekkel.
  Zuglói és Budapesti civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, cégekkel. Az együttműködés
  keretében A tagok kedvezményesen vehetnek igénybe szolgáltatásokat. Klubtag
  kártyarendszer keretében a mindenkori stúdió használat és az egyesület által szervezett
  programok kedvezményesen igénybevehetőség.
  4.5. Mentori program
  Pályakezdő és szaktudással rendelkező klubtagjaink, alkotótagjaink pályázatokra, kiállításra
  való felkészítése. Csoportos és egyéni szakirányú ingyenes és kis költségvetésű workshopok
  szervezése.
  4.6. Pályázati koordináció
  Hazai és külföldi fotópályázatok, versenyek figyelése, azok ajánlása a tagság számára,
  különös tekintettel a csoportos jelentkezési lehetőségekre. Csoportos pályázatok klubszintű
  koordinálása, segítése, elért eredmények gyűjtése, publikálása.
 2. Tagkártya
  A tagkártya fényképpel, névvel, éves matricával ellátott tagsági igazolvány, ami egyben rendes
  sajtóigazolvány is. Új belepőknek, a belépés napjától számított 3 (három) hónapon belül át kell
  venniük, ellenkező esetben a tagsági jogviszonyuk ideiglenesen felfüggesztésre kerül. A tagkártya
  egyszeri ára 2022.12.31-ig 3000ft. 2023 január 1-től 5000 ft ra változik a gyártási költségek miatt. Az
  éves érvényesítő matricát, a tagdíj befizetést követően adja ki az elnökség.
 3. Tagdíj
  A tagdíjat minden év március 31. napjáig kell a tagnak befizetnie. A tagdíj be nem fizetése az előbb
  meghatározott határidő lejárta után egy hónappal a tagsági jogviszony automatikus megszűnésével
  jár.
  A 2022. évvel bezárólag a tagdíj mértéke fejenként 15.000 Ft/év.
  A különböző költségek növekedése miatt 2023. januárjától a tagdíj 20.000 Ft/év mértékre módosul.